September 22, 2020

Day

CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त, दक्ष तथा अनुभवि प्रशिक्षकहरुद्वारा सुबिधा सम्पन्न कक्षाकोठा तथा शान्त वातावरण मा पठनपाठन हुने यस Damak Technical education & shreeyantra college मा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को लागि १८ महिने Pre Dipiloma तहमा अध्ययन गर्न चाहने SEE उतिर्ण विधार्थीहरुको लागि भर्ना आवेदन फाराम खुल्यो । 📌 फाराम भर्ने अन्तिम मिति : २०७७/०६/१५ गते 📌 कार्यक्रमहरु...
Read More