Admission open for pre-diploma courses at Damak Technical Education Foundation

Damak Technical Education Foundation > DTEF News & Updates > Admission open for pre-diploma courses at Damak Technical Education Foundation

CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त, दक्ष तथा अनुभवि प्रशिक्षकहरुद्वारा सुबिधा सम्पन्न कक्षाकोठा तथा शान्त वातावरण मा पठनपाठन हुने यस Damak Technical education & shreeyantra college मा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को लागि १८ महिने Pre Dipiloma तहमा अध्ययन गर्न चाहने SEE उतिर्ण विधार्थीहरुको लागि भर्ना आवेदन फाराम खुल्यो ।

📌 फाराम भर्ने अन्तिम मिति : २०७७/०६/१५ गते

📌 कार्यक्रमहरु :
१.sub-overseer in computer engineering
२. sub-overseer in civil engineering
३.sub-overseer in electrical engineering

📌 जम्मा उपलब्ध सिट संख्या : ४०

📌 फाराम भर्ने तरिका :
१. विध्यालयमा सम्पर्क गर्ने
📌 सम्लग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :
१. SEE/SLC को लब्धाङ्कपत्र
२. SEE/SLC को चारित्रिक प्रमाणपत्र
३. हालसालै खिचिएको passport size को फोटो – २ प्रति

🔺️थप जानकारीको लागि फोन नं. ०२३-५९०९४९ ९८१६९२८७४४ ,५९०९५०

आवेदन फाराम

 

 

Leave a Reply