DTEF News & Updates

Category

CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त, दक्ष तथा अनुभवि प्रशिक्षकहरुद्वारा सुबिधा सम्पन्न कक्षाकोठा तथा शान्त वातावरण मा पठनपाठन हुने यस Damak Technical education & shreeyantra college मा शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को लागि १८ महिने Pre Dipiloma तहमा अध्ययन गर्न चाहने SEE उतिर्ण विधार्थीहरुको लागि भर्ना आवेदन फाराम खुल्यो । 📌 फाराम भर्ने अन्तिम मिति : २०७७/०६/१५ गते 📌 कार्यक्रमहरु...
Read More
  Notice for new admission for the Pre-Diploma in the following Courses: 1. Civil Engineering 2. Computer Engineering 3. Electrical Engineering           Regards, DTEF & Shreeyantra Team  
Read More
त्रि.वि. व्यवस्थापन संकाय स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण परीक्षाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना !   Regards, DTEF & Shreeyantra Team  
Read More
This is to inform all the students of B.Sc.CSIT   that their upcoming Semester will be running soon.   Regards, DTEF & ShreeyantraTeam  
Read More
Sticky Post
    This is to inform all the students of B.Sc.CSIT   that their upcoming Semester will be running soon. Regards, DTEF Team
Read More
This is to inform all the students and respected parents that our account section will remain open from 10:00 AM to 3:00 PM every day. For any inquiries regarding finance, please give us a call or visit the college premises during the mentioned time. You shall visit our Facebook Page for regular updates. Regards, DTEF...
Read More